Nieuwe versie Groeidocument 2.0 in de maak!


Het Groeidocument wordt gebruikt door meer dan 1000 scholen. Het document is aan te passen naar de exacte wensen van het samenwerkingsverband. We krijgen nog wel eens vragen of een opmerking van een IB-er of een school dat het groeidocument iets niet kan. Dit is vaak eenvoudig te verhelpen door een aanpassing in het document. Het samenwerkingsverband neemt dan contact met ons op. Vaak is de (inhoudelijke) wijziging een kwestie van dezelfde dag nog.

Voor aanpassingen in het proces van het aanmaken, delen of verzenden van een groeidocument komt iets meer bij kijken. Ook daar krijgen we vragen over. Op basis van vragen van enkele samenwerkingsverbanden hebben we een eerste ontwerp gemaakt voor Groeidocument 2.0. Zeer binnenkort berichten we de samenwerkingsverbanden hierover. Tevens wordt er achter de schermen gewerkt aan een speciale variant op de OSO koppeling die (wettelijk) alleen gebruikt mag worden voor overstappen. De nieuwe variant mag wel gebruikt worden in het kader van het groeidocument.

We zullen zodra we de planning definitief hebben deze ook op Groeidocument.nl zetten.