Koppeling met parnassys is gereed


Met een aantal samenwerkingsverbanden is de koppeling met Parnassys gerealiseerd en functioneert deze naar behoren. Achter de schermen wordt uiteraard hard gewerkt aan een standaardkoppeling via OSO of een variant daarvan, maar dat duurt nog even in verband met de bureaucratische molens. Verder werken we ook aan een koppeling met andere leveranciers. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij simone.dekeijzer@parantion.nl of robert.smeenk@parantion.nl