Ik wil meer informatie of een werkbijeenkomst!


Er is veel belangstelling voor het digitale groeidocument. Een aantal Samenwerkingsverbanden gaat al beginnen met het digitale groeidocument.. Om te kunnen starten, is een korte instructie voor de beheerder in ieder geval nodig, evenals een scholing voor de intern begeleiders van de scholen van het SWV.

Daarnaast zijn er allerlei vragen, zoals: werkt het GD samen met andere systemen (zoals Parnassys, ESIS)?; welke wijzigingen zijn mogelijk?; bij ons werkt het net iets anders, hoe regelen we dat?

We krijgen dan ook verzoeken om een werkbijeenkomst te verzorgen binnen het SWV. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stappen in de HGA – werkwijze, inhoudelijke en technische vragen. Om daarin te voorzien komt er binnenkort een lijst met namen en mailadressen van trainers of adviseurs  beschikbaar die goed thuis zijn in het onderwerp. U kunt hen eventueel benaderen voor een workshop of training. Daar zijn uiteraard kosten aan verbonden. Het is ook mogelijk om de technische mensen van Parantion hierbij te vragen.

Er komt een kort filmpje over het groeidocument, hoe het werkt voor scholen, SWV-en, ouders en andere ‘gebruikers’, zodat de opleidingskosten laag kunnen blijven. Aangezien ondersteunende middelen, zoals een beschrijving van de werkwijze en informatiebrochures voor scholen en ouders, down te loaden zijn van www.swvunita.nl kan een SWV al vrij snel aan de slag met HGA. Enige voorwaarde is bronvermelding (SWV Unita).