Ik wil aan de slag met het Groeidocument!


Hoe werkt het praktisch?

Een samenwerkingsverband maakt samen met Parantion een digitale omgeving aan. Het SWV kan dit hierna eenvoudig zelf beheren en kan voor besturen en scholen groeidocumenten klaarzetten.

In een groeidocument worden de gegevens van een leerling en de ouders ingevuld. Samen met de ouders vult de school de verschillende rubrieken – voor zover mogelijk en relevant – in.

Via een beveiligde toegang kan er nieuwe informatie aan het groeidocument worden toegevoegd. De toegang kan op ieder moment weer ongedaan worden gemaakt. Ook kan in het GD een aantal relevante documenten als bijlagen worden toegevoegd. Deze worden dan als het ware vastgemaakt aan het persoonlijke GD van een leerling.

Binnen het SWV kan een beheerder het groeidocument aanmaken en zorgen dat ouders, leraren en andere deskundigen toegang krijgen om mee te schrijven of om alleen te lezen.

Het groeidocument koppelen met andere systemen?

De  basisversie van het digitale groeidocument voorziet niet in alle specifieke wensen van samenwerkingsverbanden.

Als u zelf met uw SWV meer wijzigingen wilt in het document, kan dat. Daar komen wel extra kosten bij. De wensen kunnen in een werkbijeenkomst worden geïnventariseerd en vervolgens kijken we wat kan, wat misschien niet kan, maar ook naar wat wellicht handig is. Op basis van zo’n werkbijeenkomst wordt een plan opgesteld m.b.t. de wijzigingen; de invoering van het document in uw SWV; de koppeling met andere systemen; de procedure van hoe ermee gewerkt wordt binnen een SWV en de scholen; wie wel en geen toegang krijgen; training van medewerkers of gebruikers, of het maken van een instructiefilmpje.

Zijn de gegevens veilig?

Gegevens worden volgens de hoogste veiligheidswaarden bewaard. Parantion heeft hier ervaring mee , zoals in systemen voor de zorg en de politie. Het groeidocument is alleen toegankelijk via een beveiligde verbinding. Toegang tot een GD werkt via een beveiligde link met een wachtwoord. Een voordeel van dit Groeidocument is dat toegang voor derden altijd weer kan worden ingetrokken, door de link ongeldig te maken.

U wilt beginnen?

Wil uw school, bestuur of samenwerkingsverband dit Groeidocument gaan inzetten? Neem dan contact op met Parantion. Vanaf 1 januari 2014 kunt u in principe starten met het digitale groeidocument. Uit ervaring is gebleken dat het noodzakelijk is om te starten met een werkbijeenkomst, zodat zowel de beheerder en andere medewerkers van het SWV als de scholen weten hoe ze ermee moeten werken. Een instructiefilmpje over het digitale GD is in januari 2014 gereed.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Mail dan naar info@parantion.nl. Bellen kan natuurlijk ook, telefonisch zijn we bereikbaar via 0570 – 622939. Met vragen of het Groeidocument kunt u terecht bij Roel Smabers en Robert Smeenk.