Het groeidocument ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het aanvragen en toekennen van extra ondersteuning. Het is een instrument dat helpt om handelingsgericht arrangeren (HGA) in de praktijk succesvol vorm te geven.

Het digitale groeidocument is ontwikkeld in samenwerkingsverband Unita en gedigitaliseerd door Parantion.

Samenwerkingsverband Unita (27.09, voorheen Annie M.G. Schmidt en Het Gooi en omstreken) heeft het groeidocument desgevraagd geschikt gemaakt voor een breder gebruik in het land. SWV Unita omvat in totaal 119 reguliere scholen, scholen voor SBO en SO, cluster 3 en 4. Samen met Parantion hebben zij hun papieren  groeidocument gedigitaliseerd. Het ‘papieren’ GD is gedurende twee pilot jaren HGA uitgebreid, geëvalueerd en bijgesteld. De papieren versie van het GD is te vinden op de website van Unita. Hier is ook de werkwijze te vinden waarbinnen het GD is ontwikkeld en hoe het GD als middel in te zetten is om tot onderwijs- en/of jeugdhulparrangementen te komen. Omdat papier kan gaan zwerven, een hoop gedoe geeft in het heen en weer mailen, stukken kwijt kunnen raken en het lastig is om overzicht te houden, is  een digitale basisversie ontwikkeld.